informacia-pre-verejnost-rtf-3.pdf (101204)

územný plán nitrianskeho kraja.pdf (573265)

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín: www.zmos.sk/aktualne-podmienky-a-moznosti-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Výnimky k povinnosti nosenia rúšok: www.zmos.sk/vynimky-k-povinnosti-nosenia-rusok-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Opatrenie ÚVZ k prevádzkam: www.zmos.sk/opatrenie-uvz-k-prevadzkam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

opatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby COVID-19.pdf (110426)

Ďalšie opatrenia COVID-19.docx (12323)

zmena odpočtu vodomerov Krtovce.docx (16868) publikované 13.11.2019

rocny odpocet vodomerov 12obvodov.pdf (72997) publikované 13.11.2019

oznámenie pozemkového a lesného fondu.pdf (519855) ( oznamovacia povinnosť pre nájomcov pozemkov)

 

Obec Krtovce oznamuje, že plánuje výstavbu nájomných bytových domov. Občania, ktorí majú záujem o nájomné byty, nech sa prihlásia na Obecnom úrade.

 

Daň z pôdy a stavby, poplatok za psa a odpady treba zaplatiť do 15-tich dní od obdržania rozhodnutia o dani. Platíť môžete priamo do pokladne OÚ alebo na účet obce.