Uznesenie č. 78 2018.PDF (381919) publikované 1.9.2018

Uznesenie 73-78 2018.PDF (378318) publikované 15.8.2018